ZUBRYTSKI, Raman. Výpočet zatížení, analýza pevnosti a simulace nárazu ptáka pro kompozitní náběžné hrany křídla [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41680. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Volodymyr Symonov.
Uložit do Citace PRO