MAREŠ, Jiří. Modifikace charakteru rozhraní substrát-nástřik vrstev deponovaných technologiemi žárového nanášení pomocí technologie elektronového paprsku [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41681. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jan Čížek.
Uložit do Citace PRO