KRIŠPÍN, Jan. Modelování proudění vzduchu ve spalovací komoře ZKG [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41699. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Špiláček.
Uložit do Citace PRO