SVÍDA, David. Snižování vibrací a akustických emisí pohonných jednotek aplikací virtuálního motoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4171. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.

Uložit do Citace PRO