ZVOLSKÁ, Michaela. Analýza ukončení pracovního poměru zaměstnance u SEVAS, spol. s r. o [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41714. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO