TRÁVNÍČKOVÁ, Lenka. Komunikační mix produktu a jeho ekonomické zhodnocení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41718. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO