KUMSTÁT, Petr. Podnikatelský záměr - zřízení firmy zabezpečující služby [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41723. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO