RANDÝSEK, Tomáš. Aplikace v jazyce VBA pro sestavení účetních výkazů vycházejících z dat obratové předvahy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41729. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO