DVOŘÁČKOVÁ, Kristýna. Senioři a jejich přístup k pravidelným pohybovým aktivitám [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41740. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Korvas.
Uložit do Citace PRO