CHROMÝ, Filip. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod pro firmu Bosch Diesel s.r.o [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41751. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Eva Michalíková.
Uložit do Citace PRO