SCHIMMER, Jiří. Návrh způsobu řízení dopravy v chytrých městech [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41761. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radek Fujdiak.
Uložit do Citace PRO