POTREBIC, M. a D. TOSIC. Application of Memristors in Microwave Passive Circuits. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(2), 408-419 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0408
Uložit do Citace PRO