BASS, Ori, Alexander FISH a Doron NAVEH. A Memristor as Multi-Bit Memory: Feasibility Analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(2), 425-430 [cit. 2022-09-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0425

Uložit do Citace PRO