PRAJZLER, V., P. NEKVINDOVA, P. HYPS a V. JERABEK. Properties of the Optical Planar Polymer Waveguides Deposited on Printed Circuit Boards. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(2), 442-448 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0442
Uložit do Citace PRO