LIU, Xuelin, Xiaolin YANG a Fangling KONG. A Frequency-Reconfigurable Monopole Antenna with Switchable Stubbed Ground Structure. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(2), 449-454 [cit. 2022-09-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0449

Uložit do Citace PRO