POVALAČ, Karel. Sledování spektra a optimalizace systémů s více nosnými pro kognitivní rádio [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4185. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Maršálek.
Uložit do Citace PRO