KHADDOUR, Hasan, Jiri SCHIMMEL a Frantisek RUND. A Novel Combined System of Direction Estimation and Sound Zooming of Multiple Speakers. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(2), 583-592 [cit. 2022-09-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0583

Uložit do Citace PRO