BOLECEK, L. a V. RICNY. Influence of Stereoscopic Camera System Alignment Error on the Accuracy of 3D Reconstruction. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(2), 610-620 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0610
Uložit do Citace PRO