DOFKOVÁ, Jekaterina. Českoslovenští architekti v SSSR. In: Sborník příspěvků PhD Workshop 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015, s. 28-31 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-5217-6. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2015.6
Uložit do Citace PRO