KOŽELOUHOVÁ, Anna. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby. In: Sborník příspěvků PhD Workshop 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015, s. 40-43 [cit. 2022-12-06]. ISBN 978-80-214-5217-6. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2015.9

Uložit do Citace PRO