KUBÍNOVÁ, Šárka a Maxmilián WITTMANN. Budoucnost panelových sídlišť. In: Sborník příspěvků PhD Workshop 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015, s. 48-51 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-5217-6. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2015.11

Uložit do Citace PRO