STŘÍTESKÝ, Pavel. Dopravní infrastrukturou proti městskosti. In: Sborník příspěvků PhD Workshop 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015, s. 76-79 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-5217-6. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2015.18
Uložit do Citace PRO