TRUTNOVÁ, Zuzana. Komparace vybraných produktů bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4197. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO