SLIVONÍK, Matěj. Hodnocení finanční situace ve společnosti T R A N S L , v.o.s. a návrhy na její zlepšení. Online, Bakalářská práce, vedoucí Josef Polák. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4202. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO