DUŠEK, Ivo. Nosná ocelová konstrukce velodromu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Martin Horáček.
Uložit do Citace PRO