KOČIČKOVÁ, Veronika. Pažící konstrukce pro hloubenou stanici metra v Kataru [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42044. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Michal Uhrin.
Uložit do Citace PRO