KODEŠOVÁ, Monika. Studium vlivu superplastifikačních a provzdušňovacích přísad na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42045. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rudolf Hela.
Uložit do Citace PRO