KITNEROVÁ, Radka. Hodnocení finanční situace společnosti ADAVAK, s.r.o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4205. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Josef Polák.

Uložit do Citace PRO