HRADILOVÁ, Daniela. Obnova staré pošty Rousínov [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42057. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.
Uložit do Citace PRO