KOLÁŘ, Zdeněk. "Galerie Velké Ceny" - architektonická studie [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/421. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.

Uložit do Citace PRO