PAVEL, Marek. Navrhování objektů jímání podzemní vody. Online, Bakalářská práce, vedoucí Tomáš Kučera. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42104. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO