MUDRÁK, Miroslav. Plánování realizace liniové stavby [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42119. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Martin Nový.
Uložit do Citace PRO