MNICH, Tomáš. Návrh a zaměření rekreační vycházkové stezky pro seniory II [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42128. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Zdeněk Fišer.
Uložit do Citace PRO