TEPLAN, Miroslav. Měřicí jednotka kvality elektrické energie [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4213. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Mlýnek.
Uložit do Citace PRO