MALÉŘ, Pavel. Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4215. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Štigler.
Uložit do Citace PRO