PUCZOK, Daniel. Stavebně technologická etapa nosné konstrukce tréninkové haly v Bratislavě [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42154. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.
Uložit do Citace PRO