ŘEHOŘOVÁ, Klára. Tvorba modelu budovy [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42165. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Vlastimil Hanzl.

Uložit do Citace PRO