ZIMMERMANN, Štěpán. Křemelina - reaktivní příměs do cementových kompozitů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42192. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav chemie. Vedoucí práce Pavla Rovnaníková.
Uložit do Citace PRO