VRBA, Petr. Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42196. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Josef Sátora.
Uložit do Citace PRO