VYBÍHALOVÁ, Michaela. Návrh zařízení staveniště [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42197. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Nováková.
Uložit do Citace PRO