MARTINEC, Pavel. Návrh bezpečnostních prvků vozidla Formule Student [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/422. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.

Uložit do Citace PRO