GRMELA, Jan. Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42218. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Dušan Stehlík.
Uložit do Citace PRO