HAJN, Daniel. Vzduchotechnika zázemí výrobní haly [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42221. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Olga Rubinová.
Uložit do Citace PRO