HEŘMÁNEK, Petr. Možnosti využití siliky pro výrobu polymery modifikovaných malt. Online, Bakalářská práce, vedoucí Nikol Žižková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42243. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO