DUDA, Daniel. Návrh rekonstrukce mezistaničního úseku Opava západ - Skrochovice železniční trati Ostrava-Svinov - Krnov. Online, Bakalářská práce, vedoucí Miroslava Hruzíková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42258. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO