DOSTÁL, Jan. Rodinný dům s pivotékou ve Velkých Opatovicích [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42262. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.

Uložit do Citace PRO