JUŘÍČEK, Marek. Rodinný dům Vojkovice [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42272. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Luboš Eliáš.

Uložit do Citace PRO