KOBLÍŽEK, Michal. Nadstandardní rodinný dům [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42281. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lukáš Daněk.

Uložit do Citace PRO