JUŘÍČEK, Lukáš. Předpjatý silniční most v obci Staré Město [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42325. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Koláček.
Uložit do Citace PRO