JARKOVÁ, Táňa. Rodinný dům [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42329. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Monika Manychová.

Uložit do Citace PRO